Čo sú to podporné technológie

Podporné technológie (pomôcky) sú zariadenia, softvér alebo služby, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby pomáhali ľuďom so zdravotným postihnutím vykonávať úlohy, ktoré by mali inak problém realizovať. Tieto technológie môžu byť jednoduché alebo zložité, môžu to byť aj rôzne úpravy ktoré sa dajú použiť v rôznych prostrediach, napríklad na pracovisku, doma alebo vo vzdelávaní.
Podporné technológie zahŕňajú pomôcky na mobilitu (ako sú invalidné vozíky alebo chodítka, komunikačné zariadenia (ako sú syntetizátory reči alebo načúvacie pomôcky) a počítačový softvér (ako sú čítačky obrazovky alebo softvér na rozpoznávanie hlasu). Podporné technológie umožňujú ľuďom so zdravotným postihnutím žiť nezávislejší a produktívnejší život prekonávaním prekážok, ktorým môžu čeliť pri svojich každodenných činnostiach.