Kategória Témy

Podporné/asistenčné technológie a služby pre štude

Rôzne témy týkajúce sa podporných a asistenčných technológií a službieb pre študentov so ŠP
1

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebam

Rôzne témy týkajúce sa koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami
3

Študent so špecifickými potrebami na VŠ

Rôzne témy týkajúce sa študentov so špecifickými potrebami na VŠ
0

Legislatívny rámec podpory študentov so ŠP na VŠ

Rôzne témy týkajúce sa legislatívneho rámca podpory študentov so špecifickými potrebami na VŠ
0

Financovanie podpory študentov so ŠP na VŠ

Rôzne témy týkajúce pre financovanie podpory študentov so ŠP na VŠ
0