Potrebuje koordinátor pre študentov so ŠP špeciálne poverenie pre výkon funkcie?

Poverenie pre výkonom tejto funkcie zvyčajne dáva dekan fakulty.